Een Beheeropdracht voor Partnerschap is in sommige opzichten vergelijkbaar met Administratie voor een naamloze vennootschap, maar mag niet worden verward met dit of administratief curatele. Als een partnerschap in ernstige financiële moeilijkheden verkeert, feitelijk insolvent is of op het punt staat insolvent te worden, kan dit een optie zijn om te overwegen. Meestal is er een dringende noodzaak om het probleem aan te pakken, aangezien het bedrijf snel zonder geld komt te zitten en bescherming nodig heeft. Alle partners moeten solvabel zijn. In feite is de partnerschapsadministratie bedoeld om het partnerschap te beschermen terwijl een herstructurering, herfinanciering of verkoop wordt overwogen.

Na het opstellen van een stand van zaken van de maatschap, wordt besloten dat de onderneming reëel dreigt te worden geliquideerd door schuldeisers of onrechtmatig te handelen. De partners of een van de schuldeisers van het partnerschap (dit is zeldzaam) kunnen een verzoekschrift indienen bij de rechtbank om een ​​bevel tot onderbewindstelling. Meestal worden de partners bijgestaan ​​door een insolventiefunctionaris als administrateur die een gelicentieerde IP moet zijn.

https://vdgboekhouding.nl/